Solön GK ska vara en golfklubb som erbjuder spel i en härlig miljö där banan ständigt utvecklas till det bättre. Vi värnar om och vill bidra till en god folkhälsa, hållbara lokala närsamhällen och till biologisk mångfald.