Pellentesque tellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Phasellus luctus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Etiam sodales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Nullam eu sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Status uppdatering 16 Juni 2023 Etapp 1: Blommande entré.

Rabatt 1: I mitten Blågull (60 cm blåvioletta blommor). Nästa cirkel Kantnepeta (50 cm violetta blommor) och framtill i cirkel mot gångväg Geranium som är en marktäckande växt som sprider sig med ljusvioletta färger.

Rabatt 2: Iso Alba (Perenn). 40 cm hög med vita blommor.


Rabatt 3: Iso Alba (Perenn). 40 cm hög med vita blommor.

Rabatt 4 ”Vaggan”: Längst bak Salvia 30 cm violett färg. Nästa rad är Blågull (60 cm blåvioletta blommor). Raden därefter är Salvia igen. Och i slänten samma som i rabatt 1 Geranium som är en marktäckande växt som sprider sig med ljusvioletta färger.

2023 blev Golfbanan beviljad ett biologiskt mångfalds bidrag. Bidraget är ett s.k. LONA-bidrag (LONA=Lokal naturvårdssatsning). Det innebär att vi får bidrag till att köpa in buskar, blommor, frön, fruktträd och bihotell. Bidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för våra vilda pollinatörer som bin, fjärilar med flera. Med blommor, buskar, äng och fruktträd kommer golfbanan att blomstra ännu mer och samtidigt bli en fantastisk plats för våra vilda pollinatörer. Tillsammans skapar vi en ökad biologisk mångfald till ön.

Projektet är indelat i tre delar och löper över 3 år, vi startar nu i 2023 så snart tjälen är ur marken. De vilda pollinatörer behöver din hjälp, vill du vara med? Kontakta oss på   info@solongolfklubb.se

1 Entrén som uppmuntrar pollinering våren/sommaren 2023
Genom att anlägga två rabatter möjliggörs en bred flora av blommande buskar och växter som alla bidrar på olika sätt bland annat med varierande blomningstid och växter som attraherar olika pollinerande insekter.
Vi vill här plantera bland annat Dalarnas landskapsblomma blåklockan.

2 Bihotell planeras 2023 och 2024
Vi behöver skapa fler boplatser och livsrum för våra vilda pollinatörer och vi har många platser som bihotell kan sättas upp.

3 Blomstrande ängar och träd
Det finns gott om invasiva arter i närheten av golfbanan så det är avgörande att bidra till att hålla undan dessa. Genom att återta vissa områden och anlägga blommande ängar kommer vi att bidra till kontroll av invasiva växter och parallellt hjälpa våra pollinatörer med att finna föda.