Pellentesque tellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Phasellus luctus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Etiam sodales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Nullam eu sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

2023 blev Golfbanan beviljad ett biologiskt mångfalds bidrag. Bidraget är ett s.k. LONA-bidrag (LONA=Lokal naturvårdssatsning). Det innebär att vi får bidrag till att köpa in buskar, blommor, frön, fruktträd och bihotell. Bidraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för våra vilda pollinatörer som bin, fjärilar med flera. Med blommor, buskar, äng och fruktträd kommer golfbanan att blomstra ännu mer och samtidigt bli en fantastisk plats för våra vilda pollinatörer. Tillsammans skapar vi en ökad biologisk mångfald till ön.

Vår/sommar 2023 planterade vi fyra rabatter och satt upp ett stort antal bihotell på och runt omkring golfbanan, se bilder nedan på våra rabatter.

Rabatt 1: I mitten Blågull (60 cm blåvioletta blommor). Nästa cirkel Kantnepeta (50 cm violetta blommor) och framtill i cirkel mot gångväg Geranium som är en marktäckande växt som sprider sig med ljusvioletta färger.

Rabatt 2: Iso Alba (Perenn). 40 cm hög med vita blommor.


Rabatt 3: Iso Alba (Perenn). 40 cm hög med vita blommor.

Rabatt 4 ”Vaggan”: Längst bak Salvia 30 cm violett färg. Nästa rad är Blågull (60 cm blåvioletta blommor). Raden därefter är Salvia igen. Och i slänten samma som i rabatt 1 Geranium som är en marktäckande växt som sprider sig med ljusvioletta färger.