Bredare än så här blir det inte.

Det perfekta utslaget är en draw som lägger sig på kullen bakom bunkern. Därifrån har du rätta inspelsvinkeln in till green och ser dessutom greenytan.

Vill du spela smart och safe lägger du ut ditt säkraste slag till höger på fairway. Spelar andra slaget mot vänstra delen av fairway bort från första greenbunkern. Förhoppningsvis har du nu en kort klubba in till den öppna greenen.

Hålvärdar

Margareta och Lars Porseryd