responsive design
super features
drag and drop

Agenda 2030

Golfen på Sollerön bidrar till FNs 17 Globala hållbarhetsmål Agenda 2030 genom delmålen God hälsa (mål 3) och även Hållbara städer och samhällen (mål 11). För det är just detta som en golfbana kan bidra med; stärka det lokala närsamhället, stärka folkhälsan, minska stillasittandet, ökad gemenskap och ökat välmående. Även målet om Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) har blivit alltmer akut att agera på. Solön GK bidrar i det lilla som i det stora med att tillgängliggöra en biologisk mångfald genom att bevara hotade arter, bekämpa invasiva arter och annan negativ påverkan på naturen. Fler projekt inom biologisk mångfald är på gång där vi gärna arbetar tillsammans med våra partners.