Fullvärdig Medlem: 3000 SEK/ÅR , Fritt spel på banan

Årsgreenfeemedlemskap: 1700 SEK/ÅR, Fritt spel på banan

Distansmedlemsskap: 650 SEK/ÅR,

Ungdomar 18 – 21 år: 1200 SEK/ÅR, Fritt spel på banan

Ungdomar 14 – 17 år: 600 SEK/ÅR, Fritt spel på banan  

Barn under 14 år: 100 SEK/ÅR, Fritt spel på banan

Stödmedlemskap: 400 SEK/ÅR

Greenfee

Vuxna 250 kr/dag

Ungdomar 100 kr/dag

Barn 20 kr/dag