LOKALA REGLER 2024 FÖR SOLÖN GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan och på hemsidan (www.solongolfklubb.se)

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln eller eventuell tillfällig lokal regel): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

a)   Out of bounds anges med vita pinnar eller vit linje.

2. Pliktområden (Regel 17)

   Pliktområden som gränsar mot skog och som markeras med röda pinnar är oändliga. Boll får

   droppas vid pliktområdesgränsen där bollen skar. Droppa inom 2 klubblängder med 1 slags     

   plikt. Hittas boll inom pliktområdet får bollen spelas utan plikt som den ligger.      

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

Mark under arbete

a)   Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. Lättnad för bollens läge, ej stans.

b)   Myrstackar på banan.

c)    Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

d)   Grusade dräneringssträngar med synligt grus på spelfältet.

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet vid tävlingsrond

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal, spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar  

a)   Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana

Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder