Sollerö Golfklubb grundades 1991 och var en 18 hålsbana. Golfklubben brottades med ekonomiska problem under flera år och försattes till slut i konkurs våren 2020. Under året 2020 låg marken i träda och oönskad växtlighet spred sig över banan. Samtidigt nådde golfen som sport nya höjder med rekordmånga nya medlemmar och fler spelade ronder än någonsin på grund av coronapandemin.

Det var många som saknade golfbanan på Sollerön och några engagerade tidigare medlemmar gick samman och bildade en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att återstarta golfbanan på nytt. I november 2020 grundades den nya ideella föreningen Solön GK.

Den nya golfklubben startade upp i ny skepnad. Nytt namn, ny logga, nya visioner och nya ambitioner. Det som tidigare var en 18 hålsbana blev en 9 hålsbana. Tanken är att bygga upp banan hållbart och skynda långsamt.

Idag är Solön GK en bana där unga som äldre skall kunna utöva golf som idrott. På så sätt vill vi bidra till ett bättre fysiskt aktivt liv och psykiskt välmående. Vi vill vara en golfbana som är öppen för förändringar, blickar framåt, välkomnar alla goda idéer och engagemang. Vår bana ger många möjligheter och vi har en vilja att förändra och förbättra. 

En meningsfull fritid är viktigt så därför kompletterades golfklubben med en multisportbana både för boende på Sollerön och i Mora men också för att Sollerö Camping ligger i anslutning till golfbanan. Multisportbanan ger möjlighet för de som inte har officiellt handicap att vara aktiv.