Sollerö Golfklubb grundades 1991. Golfklubben var vid denna tidpunkt en 18 hålsbana. Golfklubben ägde marken till 2 hål. Resterande hål arrenderas av olika markägare. Golfklubben har brottats med ekonomiska problem under flertalet år för att till slut gå i konkurs våren 2020. Under året låg marken i träda och oönskad växtlighet höll på att ta över. Samtidigt nådde golfen som sport nya höjder med rekordmånga nya medlemmar och fler spelade ronder än någonsin. 

Vi är många som saknade golfbanan på Sollerön och några engagerade tidigare medlemmar gick samman och bildade en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att starta upp golfbanan på nytt. I november 2020, året då Corona tog över världen, grundades den nya klubben Solön GK. 

Den nya golfklubben startade upp i ny skepnad. Nytt namn, ny logga, nya visioner och nya ambitioner. Det som tidigare var en 18 hålsbana blev en 9 hålsbana som på sikt skall bli riktigt, riktigt bra. Vår tanke är att bygga upp banan hållbart och skynda långsamt men ändå kunna presentera en mycket bra bana redan till säsongen 2021.

Vi är idag en bana där unga som äldre skall kunna utöva golf som idrott och på så sätt vill vi bidra till ett bättre aktivt liv fysiskt som psykiskt och välmående i stort både ur såväl social som kulturell aspekt. Vi vill vara en golfbana som är öppen för förändringar, blickar framåt, välkomnar alla goda idéer och engagemang. Vår bana ger många möjligheter och vi har en vilja att förändra och förbättra.