Kan detta vara Sveriges svåraste Par 4 hål?

Här krävs det två perfekta golfslag för att ligga på green på rätt antal slag.

Slår du drivern rakt och långt riskerar du hamna i dike. Slår du driven lite snett, ja då är du också i dike eller i skogen. Har du lyckats hålla utslaget på fairway har du gjort det mycket bra. Nu väntar ett långt inspel mot en smal platågreen.

Greenen ligger lite på snedden varför bunkrarna i allra högsta grad är i spel. Står flaggan på övre platån är bogey ett bra resultat alla dagar i veckan.  

Hålvärdar

Lars Wallentin & 

Peter Wartenberg