Vill du och ditt företag bli förknippat med Lokal utveckling, Bättre Folkhälsa, Biologisk Mångfald, Ideella Eldsjälar – ett lyckligare folk och en friskare planet?

Att aktivt välja att stötta ideella lokala föreningar är bland det finaste man kan göra, att bli sponsor hos oss är enkelt och bra sätt att stärka ert varumärke, engagera sig i utvecklingen av vår bygd och bidra till lokal utveckling, samtidigt som ni stöttar de global målen 3, 11, 13

Vi erbjuder 3 paket som innehåller fina förmåner där motprestationen för skatteavdrag är av samma värde som summan som du väljer att sponsra med motprestationen från klubben är en skylt med eran logga på golfbanan, plats på vår hemsida och exponering i våra sociala medier Facebook och Instagram, greenfee biljetter och ett anordnat sponsor-event där du träffar andra sponsorer, medlemmar och de ideella eldsjälarna bakom Solön GK

Partnerskapen är Guld 15 000, Silver 10 000 och Brons 6000 kronor

Du kan läsa mer om paketen här på hemsidan.

Vi är stolta över våra sponsorer och våra sponsorer är stolta över oss, Sponsorer är avgörande för golfbanans utveckling, tillsammans med er förstärker vi folkhälsan och gör Sollerön och Mora till en fantastisk plats att bo på och besöka, människor blir lyckligare av natur, frisk luft och gemenskap.

Agenda 2030

Genom att stödja golfen på Sollerön så bidrar du också till FNs 17 Globala hållbarhetsmål Agenda 2030 genom delmålen God hälsa (mål 3) och även Hållbara städer och samhällen (mål 11). För det är just detta som en golfbana kan bidra med; stärka det lokala närsamhället, stärka folkhälsan, minska stillasittandet, ökad gemenskap och ökat välmående. Även målet om Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) har blivit alltmer akut att agera på. Solön GK bidrar i det lilla som i det stora med att tillgängliggöra en biologisk mångfald genom att bevara hotade arter, bekämpa invasiva arter och annan negativ påverkan på naturen. Fler projekt inom biologisk mångfald är på gång där vi gärna arbetar tillsammans med våra partners.


Berättelsen om Solön GK:

Golfbanan på Sollerön gick i konkurs 2019 och hösten 2020 tog tidigare medlemmar tillsammans med den tidigare greenkeepern initiativ till att återstarta golfbanan.

Initiativet fick ett varmt bemötande och med hjälp av ideella krafter, kapital från sponsorer och privatpersoner öppnade banan igen i Maj 2020.

Första året handlade om att visa vilka mervärden och möjligheter en golfbana på Sollerön innebär i form av social gemenskap, fysisk aktivitet, rörelseglädje och välmående. Intresset var inte bara stort hos medlemmar och boende kommunen utan även mediafölje arbetet och det skrevs många artiklar, allt ifrån lokal press till golfförbundets egna tidskrifter.

Det andra året byggde på feedback från medlemmar och gäster och vi gjorde satsningar kring övningsområden, ökad kvalitet på banan och yta för sociala sammankomster.

Och vi kan konstatera att vi gjort helt rätt. I årets nationella undersökning som golfförbundet genomför kan vi se slående resultat där Solön golfklubb har högre score än andra klubbar på klubbliv och klubbledning. Bland annat svarar 85% mot 74% att klubben erbjuder möjlighet att bli en del av ett socialt nätverk. Eller att Solön golfklubb får högre score på frågan om klubben förutom tävlingar erbjuder aktiviteter som passar mig. Självklart finns det också en stor uppskattning om att det är lätt att komma ut på banan.

För att ytterligare bidra till rörelse och social gemenskap har vi kompletterat med en Äventyrsbana för golf och footgolf som alla kan spela på (pay&play) där familjer spenderar hela dagar för aktiviteter. Skolklasser är välkomna att aktivera sig liksom barn- och ungdomsföreningar kan arrangera teamaktiviteter hos oss.

Vi vill vara möjligheternas golfbana där vi tillsammans bygger upp golfbanan igen, arbetet ska gå långsamt och vara hållbart.

Vi arbetar under parollen TEE – Tillsammans Enkelt Engagemang.

Golfbanan bidrar till bättre folkhälsa i alla åldrar både genom rörelse och att vara del av ett socialt sammanhang, vi ser att i våra sociala sammankomster så kommer nya nyfikna personer – man vill vara tillsammans.